کارآفرین. مشاور. ناشر بازی‌های موبایل. 
در پانزده سال گذشته بر روی پروژه‌ها و بازی‌های مختلف موبایل کار مشغول به کار بوده‌ام. در حال حاضر مدیریت استودیو تاد را بر عهده دارم.

اینجا تعدادی از پروژه هایی را میبینید که اخیرا مشغولشان بوده ام:

Filters:
  • All
  • Apps
  • Events
  • Games
  • Startups
  • Resources