راهنمای تعیین هدف برای زندگی – اسلاید درس‌هایی از بیست تا سی

کسانی جهان را تغییر میدهند که هدف‌هایشان را می‌نویسند. کسانی اطرافشان را به جایی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کنند که تکلیفشان در زندگی با خودشان و کارشان و مردم مشخص است و رسالتشان در زندگی را می‌دانند.

اسلاید‌های پیوست که میتوانید در لینک زیر دریافت کنید، توسط آقای Ryan Allis در سن سی سالگی نوشته شده و یک راهنمای جالب و کارآمد برای تعیین هدف در زندگیست.

نسخه کامل تر اما انگلیسی این مطلب را میتوانید اینجا مشاهده کنید: